Numerološki profil za broj Devet (9)

0

Numerološki profil za broj Devet (9)

Osobe rođene pod numerološkim brojem devet su najveći filozofi među brojevima. Težnja da održite uzvišen položaj koji poseduje određene odgovornosti biće veoma izražena kod Vas. Milosrđe i odustajanje od materijalnih dobara za opšte dobro može da bude redovna pojava kod ovih osoba.

Devetka kao ličnost ima tendenciju da bude pouzdana i časna osoba bez predrasuda i sa dubokim saosećanjem prema manje srećnim ljudima. Vođeni željom da stvari učine boljima, devetke će Vam pomoći na bilo koji mogući način.

Sa takvim intenzitetom emocija, uobičajeno je da devetka pronađe svoj mir kroz umetničke i književne oblasti. Angažovanje u ovim aktivnostima daje snagu i balans devetkama za emotivno blagostanje. Osim toga društvene aktivnosti su veoma važne za ove osobe tako da će tendencija da budu dobro prihvaćene i da imaju puno prijatelja biti veoma izražena. Vrlo je bitno za pripadnike ovog broja koji teže ka milosrđu da ostave sebi mesta za smeh i opuštanje. Ključne reči i kvaliteti za osobe rođene pod numerološkim brojem devet su humanost, darežljivost, nesebičnost, obaveza i kreativno izražavanje.

Životna preokupacija za osobe rođene pod numerološkim brojem devet je da stvore saosećanje, velikodušnost i humanitaran stav. To nije uvek lako, iz razloga što može da zahteva žrtvovanje i postavljanje drugih na prvo mesto. Mnogi pripadnici ovog broja bore se sa svojim osećajem odgovornosti jer teško prihvataju da veruju da je davanje zadovoljstvo.

Nije neuobičajeno da se devetka oseti zloupotrebljeno ili iznevereno od strane drugih. Njihova ogromna velikodušnost je nešto što drugi često znaju da zloupotrebe. To se može sprečiti uspostavljanjem ravnoteže između znanja, zdravog razuma i žudnje za pomaganjem drugima. Kreativno izražavanje može ublažiti bol, koji je prouzrokovan ovim dešavanjima.

Koliko god nekada bilo teško osobama rođenim u ovom znaku, potpuno zadovoljstvo u životu neće biti ostvareno bez prihvatanja svoje humanističke prirode. Ključna stvar je razvijanje i održavanje svoje unutrašnje podrške.