Vetar

2.png

Vetar - Ik

rocky-mountain-NEGATIVE

Alternativno ime: Nema
Smer: Sever
Dragi kamen: Sodalit
Boja: Bela

Majansko ime: Ik
Značaj: Pravda
Saveznik: Kuća
Protivnik: Trava

Vetar - ličnost i karakter

Znak drugog dana, vetar, poseduje snažnu životnu silu. Majanska astrologija Vas smatra pametnom, uviđavnom i komunikativnom osobom koja se sasvim samosvesna. Vi ste takođe i fleksibilni, otvoreni i idealista. Ipak, umete da budete i neodlučni id a previše razmišljate. Verovatno imate dosta interesovanja i možda više od jednog zanimanja. Vi možete raditi na više polja odjednom. Pokušajte da ne reagujete previše na svoje okruženje i da ne postanete nesigurni

Vetar - pozitivne strane

Pamet, živahnost, fleksibilnost

Vetar - negativne strane

Razbacanost, nepouzdanost