Numerološki profil za broj Jedanaest (11)

0

Numerološki profil za broj Jedanaest (11)

Dobre vibracije povezane sa duhovnošću su karakteristike za osobe rođene pod numerološkim brojem jedanaest. Ove osobe su pune razumevanja, a isto tako će vrlo rado podeliti svoje znanje sa Vama. Kao pripadnik ovog broja Vi ste predodređeni za funkcionisanje na višem duhovnom nivou.

Osobe rođene pod numerološkim brojem jedanaest imaju tendeciju da budu veoma interesantne uz mnogo stvari koje mogu da ponude ljudima koji ih okružuju. Oni su vizionari, veoma intuitivni, idealisti i izuzetno kulturni. Uobičajeno je videti jedanaesticu u potrazi za smislom života. Puni interesovanja, sa veoma razvijenim društvenim životom ove osobe su odlični slušaoci sa kojima ćete imati mnogo tema za razgovor.

Puni očekivanja kako prema sebi tako i prema drugima. Ponekad su teški za “saradnju” . Uobičajeno je da osobe rođene pod numerološkim brojem jedanaest budu veoma napete i nervozne. Vrlo lako dolazi do promena raspoloženja i izazova sa fokusom na ambicije. S vremena na vreme akcije mogu biti nepraktične iz razloga što su ove osobe više sanjari nego praktičari. Ključne reči i kvaliteti za ove osobe su visoka duhovnost, intuitivnost, prosvetljenost, idealista i sanjar.

Životna preokupacija za ove osobe je da iskoriste veštine savetovanja i liderstva. Čak iako ne budete na vodećoj poziciji, dosta talenta možete iskazati u toj oblasti. Pronalaženje načina za oslobađanje od napetosti i nervoze kao što su sport i vežbanje mogu doneti veliko olakšanje u teškim vremenima.