1.png

Krokodil - Imix

rocky-mountain-NEGATIVE

Alternativno ime: Aligator
Smer: Istok
Dragi kamen: Crveni jaspis
Boja: Crvena

Majansko ime: Imix
Značaj: Integritet
Saveznik: Vetar
Protivnik: Majmun

Krokodil - ličnost i karakter

Znak prvog dana u majanskoj astrologiji, krokodil, koji označava početke. Vi ste pametni, kreativni, asertivni i puni energije. Umete biti i agresivni, dominantni i ponekad sebični. Vi ste od onih koji iniciraju projekte, menjaju stvari i imaju stav. Svoje veštine ćete najbolje iskoristiti ukoliko se budete bavili dobrotvornim radom, porodičnim pitanjima i radom u timovima. Takođe, kod Vas je dosta izražena zaštitnička uloga

Krokodil - pozitivne strane

Kreativan, energičan, zaštitnički nastrojen

Krokodil - negativne strane

Agresivan, dominantan, sebičan